Kontakt

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať!
icon_widget_image PO-PI: od 7:00 do17:00 icon_widget_image Jelenecká 43B, 949 01 Nitra icon_widget_image 0910 399 129 0902 256 967 icon_widget_image geogroup@geogroup.sk

Sledujte nás

Zdokumentujeme všetky potrebné faktory vašej stavby

Pre aké účely je potrebná dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby?
Pri výstavbe nehnuteľnosti je potrebné myslieť na rôzne aspekty. Veľmi dôležitými bodmi sú vyhotovovanie vodovodu a kanalizácie. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby zahŕňa plány vyhotovení elektroenergetických zariadení, vodovodu a vodovodných prípojok, kanalizácie a kanalizačných prípojok. Potrebné je nielen zamerať priebeh potrubia vo výkope, ale tiež zamerať povrch a jeho charakteristiky po zasypaní výkopu, po vybudovaní spevnených komunikácií atď.

Pomôžeme vám s vaším investičným projektom

V záujme úspešného realizovania investičného projektu je nevyhnutné mať kvalitne a profesionálne vypracované geodetické siete. Ide o základný priestorový rámec pre akúkoľvek investičnú stavbu, ktorý potrebuje predovšetkým vypracovaný kvalitný projekt a dokumentáciu.

Čo musí obsahovať projekt pre geodetické siete?

Takýto projekt musí obsahovať účel a spôsob budovania geodetických sietí. Musia byť jasne zadefinované referenčné systémy, na ktoré bude geodetická sieť naviazaná. V ďalších krokoch ide o konfiguráciu bodov geodetickej siete, spôsob ich stabilizácie, apriórnu analýzu presnosti vychádzajúcu z krajnej vytyčovacej odchýlky alebo zo stavebnej odchýlky, spôsob merania a spracovania. Body geodetickej siete sa musia vytýčiť a stabilizovať v predstihu, keďže potrebujú určitý čas na svoju stabilizáciu. Až následne sa môže realizovať meranie a spracovanie geodetickej siete. Výsledkom je overený dokument, ktorý potvrdzuje, že geodetická sieť spĺňa všetky stanovené požiadavky.

Ponúkame odbornosť a skúsenosti

Naši pracovníci sú skúsení profesionáli a odborníci na svojom mieste. Nech potrebujete akúkoľvek formu a rozsah geodetických prác, urobíme všetko pre to, aby sme v čo najväčšej miere vyšli v ústrety vašim zámerom a potrebám.